Vill du bli vår nästa ungdomsledare?

 
TJÄNSTENS INNEHÅLL

Vi vill se människor bli förvandlade av Guds kraft 
och komma i funktion i Guds tjänst. 

Korskyrkan

OM
FÖRSAMLINGEN